Huset lejes kun ud til medlemmer, det koster 200 kr. for et medlemskab.
Senest en uge efter at lejeaftalen er indgået, skal lejer underskrive en lejekontrakt samt betale et depositum.
Dette beløb tilfalder Bystævnet, hvis lejer udebliver eller afbestiller lokalerne senere end en måned før den aftale lejedato.
Restbeløbet skal betales / eller kvittering for overførsel fremvises ved afhentning af nøglen.
Betalingsmuligheder: Kontant, eller bankoverførsel til vores konto i Danske Bank: 0575-5750491944

Forsamlingshuset skal efterlades i opryddet stand og lejer skal:
Feje alle gulve
Aftørre borde og sætte disse tilbage på plads (husk at tørre bordkanterne)
Aftørre og stable stole
Fjerne madrester fra komfur, ovn, køleskab mm.
Vinduer og døre skal være lukket og låst inden lejer forlader huset.
Lejer skal forlade huset senest kl. 05.00, medmindre andet er aftalt.
Ituslået service skal erstattes med kr. 25,. pr. del. Andet inventar erstattes til aktuel dagspris. Glasskår lægges i beholder i køkkenet.
Lejers egen forsikring skal dække ved evt. tyveri af egne/gæsters ting, som medtages til forsamlingshuset.
Lejer bedes medbringe egne viskestykker og karklude mm.
Kl. 02.00 skal alle vinduer og døre lukkes, så musik ikke generer naboerne.
Vi henstiller til, at man viser hensyn til forsamlingshusets naboer og holder festen på forsamlingshusets område.
Vi gør desuden opmærksom på, at lejer er forpligtet til at indberette til SKAT, såfremt der har været benyttet lønnet personale/levende musik.
Hvis lejer i lejeperioden bliver gjort opmærksom på noget, der ikke virker som det skal, bedes dette meddelt til 21 65 53 29 hurtigst muligt.